Arrangementer.

Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg
Udflugt
Lørdag d. 25. maj 2019
Turen går til Det maritime Kalvø, hvor vi får en rundvisning på værftet
og kan bese museet, som fortæller om skibsfarten i Kalvøs historie,
både skibsbyggeriet og de mange skibes brug. Værftets storhedstid
var 1800-tallet med de store sejlskibe.
Herefter går turen til Aabenraa, hvor vi spiser frokost på Under
Sejlet ved havnen og stranden.
Efter frokosten kører vi til Jacob Michelsens Gård, hvor vi på en
rundvisning skal høre om og se, hvorledes der blev arbejdet og levet
på gården i tidligere tider. Gårdens historie går tilbage til 1500-tallet,
mens museet er startet i 1958.
Der er afgang med bus fra Kirketorvet kl. 9.00, hjemkomst kl.
16.15.
Pris: 200 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen inkluderer transport, entre, rundvisning og frokost.
Tilmelding til et af arkiverne senest onsdag den 15. maj 2019
Sønderborg: tlf. 7443 2710 eller mail sdbg.arkiv@bbsyd.dk
Ulkebøl: tlf. 7442 9366 eller mail: ulkeboel.arkiv@bbsyd.dk