Den selvejende institution Lokalhistorisk Arkiv for 
Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

Bestyrelsen:
Formand: Knud Erik Sørensen
Næstformand: Palle Fløe
Kasserer samt ansvarlig for medlemslister: Knud Kylling Petersen
Sekretær og medarbejderrepræsentant: Conny Grenaa Philippsen
Best. medlem: Henrik Delf
Best. medlem: Lilly Laursen
Best. medlem: Erik Housted
Suppleant: Stefan Hansen


Arkivet er en selvejende institution der er startet i 1977.

Foreningen blev stiftet den 13. marts 1979 med det formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle lokalhistorisk materiale, der fortæller om den nuværende Sønderborg kommune og de gamle Dybbøl og Ulkebøl sogne samt deres indbyggere gennem tiderne.

Arkiverne beskæftiger udelukkende frivillige og ulønnede medarbejdere. Ved arkivet i Ulkebøl er der 9 medarbejdere – på Asylvej er der 12 medarbejdere, hvoraf 1 beskæftiger sig med Dybbøl arkivalier.

BLIV MEDLEM!! og støt foreningen. Kontingentet andrager kun kr. 150,00 pr. år

2 gange om året udsender foreningen en mindre publikation “ARKIV-NYT” med lokalhistoriske artikler til medlemmerne, ligesom der arrangeres udflugter og foredrag.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et af arkiverne.

Se kontakt: