Arkivet for Dybbøl og Sønderborg

er beliggende i Sønderborg på Asylvej 1

 

Arkivet er en selvejende institution der er startet i 1977.
Udover at drive de to arkiver i hhv. Sønderborg og Ulkebøl arrangerer vi foredrag og udflugter for medlemmerne ligesom vi to gange årligt udgiver bladet “Arkiv-Nyt”.
Arkiverne er placeret på Asylvej 1 og Torvet 12 Ulkebøl.
Arkivet på Asylvej rummer arkivalier fra den gamle Sønderborg Kommune samt det gamle Dybbøl Sogn, medens arkivet i Ulkebøl tager sig af arkivalier fra det gamle Ulkebøl Sogn.
Arkiverne beskæftiger tilsammen 20 personer,  alle arbejder frivilligt og ulønnet.
På arkiverne opbevares en stor mængde papirer, fotos, kirke- og adressebøger samt et righoldigt bibliotek.
Arkivalierne er tilgængelige for publikum, bortset fra klausuleret materiale.
Arkivernes økonomi baseres på kontingent- indtægter og kommunal støtte i form af lokaler og et beskedent årligt tilskud.

Telefon 74 43  27 10

mail: sdbg.arkiv@bbsyd.dk