Foreningens bestyrelse

Knud Erik Søren Formand
Palle Fløe Næstformand
Conny Grenaa Philippsen Sekretær og medarbejderrepræsentant
Knud Kylling Petersen Kasserer og ansvarlig for medlemslister
Henrik Delf Bestyrelsesmedlem
Erik Housted Bestyrelsesmedlem
Stefan Poul Hansen Bestyrelsesmedlem
Lilly Laursen Suppleant
Per Thomsen Arkivleder i Sønderborg
Helene Petersen Arkivleder i Ulkebøl