Forespørgsler

Vi besvarer forespørgsler via e-mail, brev eller telefonisk. Du kan se vores kontaktdata her*. Det er en fordel at sende skriftlige forespørgsler, så er du sikker på, at der ikke er vigtig information, der går tabt eller misforstås. Gælder det f.eks. slægtshistoriske henvendelser eller fremfinding af protokoller vil navne, steder og årstal være værdifulde for besvarelsen. Forespørgsler besvares normalt inden for en uge alt efter opgavens kompleksitet.

Besvarelsen foregår ud fra arkivets egne samlinger. Arkivets medarbejdere har ofte kendskab til søgeredskaber og kilder, der er interne i arkivet og kan bidrage til løsningen af et spørgsmål. Nogle kilder har offentligheden ikke adgang til, medens arkivet kan give de oplysninger, der er tilgængelige i form af uddrag.

Ved besvarelsen skal arkivet tage hensyn til de gældende regler indenfor Arkivloven, Persondatalovgivningen og Ophavsretsloven.

Søgeresultatet bliver vist som en liste, hvor man ved at klikke på den enkelte post kan få yderligere information. Den enkelte post forekommer som et bogstav efterfulgt af ettal:

Arkivalier (dokumenter) er registreret med forbogstav A

Fotos er registeret med forbogstav B, S, N og D

Fotoalbum er registreret med forbogstav F

Kort er registreret med forbogstav