Historie

Arkivet for Sønderborg og Dybbøl fik sine første lokaler i Reimersskolen i 1981. Men da havde arkivet været under forberedelse i nogen tid sammen med det arbejde, der foregik med at etablere et arkiv i Ulkebøl. Arkivet i Ulkebøl fik sine lokaler i 1977.

En fælles arkivforening dannedes ved en stiftende generalforsamling på sønderborghus i 1979.

Efter nogle år på Reimersskolen flyttede arkivet i 1987 til det flot nyrenoverede hus Kirkegade 8.

Arkivet voksede og i 2005 kunne arkivet for Sønderborg og Dybbøl så flyttet til de nuværende, større lokaler Asylvej 1, hvor der siden 1870 havde været børnehave.

Dækningsområde

De fire kirkesogne Dybbøl, Ulkebøl, Christians og Sankt Marie.
Arkivet er delt i to områder :
  Ulkebøl sogn varetages af Ulkebøl Arkiv
  Dybbøl, Christians og Sankt Marie sogne varetages Sønderborg Arkiv

Arkiverne har samlet meget gennem tiden

bl.a kopier af kirkebøger, men her bruges www.arkivalieronline.dk mest i dag.

Slægtsbøger, tavler

Afleveringer af slægtsbøger-data og tavler, her kan der søges i Arkiv.dk

Person, forenings og Institutioners arkiver.

Mange arkivalier er afleveret og registreret i arkivets databaser og der kan også her søges i Arkiv.dk

Billede arkiv.

Her har vi over 45.000 positive fotos, mange negativer bl. andet fra JydskeVestkysten og flere fotografer, afleveringer af dias og egen fremstillede fra egen fotoarkiv. Stor samling af postkort.

Film og lyd.

Stor samling af film og lydoptagelser hvor vi har konverteret til formater MP3 og MP4 alle kan søges på Arkiv.dk og der er muligt at besøge os og få fremvis film og lytte til bånd her i arkivet.

Endvidere forefindes på YouTube en del lokalhistorisk materiale om Sønderborg <her>

Det Danske Filminstitut er i gang med en større digitaliseringsindsats i forhold til dokumentariske film af ældre dato. Og en fin lille film om Sønderborg og Dybbøl fra 1930 er fundet frem og kan nu ses på Filmdatabasen.   Linket til filmen finder du her:   www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/40638.aspx   Når siden kommer op er filmen ovre i højre side, hvor du kan se den i fuldskærmsvisning ved at klikke nederst i højre hjørne. 

Bøger og artikler.

Stor bogsamling, der kan også her søges på Arkiv.dk og finde en bog elle artikler, i vores ca. 900 store bogsamling. Der kan også søges på alle artikler der er skrevet i ”Arkiv nyt” gennem årene der henvises til årgang og udgave og arkivet har en komplet samling stående som kan lånes på læsesalen.

Kort, tegninger og plakater.

Kort og tegnings samling kan der endnu ikke søges på Arkiv.dk da vi ikke har dem registreret i vore databaser endnu men vi arbejder på det, plakater kan søges og set på i Arkiv.dk da der er fotograferet og registreret i vores database.