Bliv frivillig

Vores arkiv består kun af frivillige medarbejdere, og der er stadig behov for medhjælpere til registrerings arbejde – vi har bl.a startet 2 store projekter op, som går ud på at optimere registreringer til nutids metoder.

Siden Arkivet startede for 40 år siden har der været en stor udvikling, især efter man i 1992 begyndte at registrere på EDB databasen Arkibas og til nu, hvor nye teknologier hele tiden bliver til – det sidste nye er at scanne dokumenter som kan læses i en kildeviser på internet via Arkiv.dk

Såfremt det skulle have interesse så kig ind og få en snak.

Vi uddanner selv nye medarbejdere, og det er muligt at deltage på kurser – kravene er at du kan IT på brugerniveau.