Vi efterspørger løbende frivillige til bl.a.:

Billed- og arkivalieregistrering(dokumenter), scanning samt indtastninger

Vores arkiv består kun af frivillige medhjælpere, og der er til stadighed behov
for medhjælpere til registreringsarbejdet. Vi har bl.a. startet 2 store projekter op,
som går ud på at optimere de hidtidige registreringsprocedurer til nutids metoder.

Siden Arkivet startede for 40 år siden, har der været en stor udvikling, især efter
man i 1992 begyndte at registrere på edb-databasen ”Arkibas” og til nu, hvor nye
teknologier hele tiden kommer til. Det sidste nye er at scanne de enkelte
arkivalier(dokumenter), som derefter kan læses i en kildeviser på internet via
hjemmesiden www.arkiv.dk

Såfremt du skulle have interesse for at være med til at registrere og bevare oplysninger om
bl.a. personer, begivenheder og billeder fra Sønderborgs fortid – så kig ind og få en snak med os.

Vi uddanner selv nye medhjælpere, og det er muligt at deltage på kurser i samarbejde med de
andre lokalarkiver. Kravet til dig er, at du kan anvende IT på brugerniveau.

Selv om arbejder meget med registrering af fortiden i Sønderborg, lægger vi også stor vægt på
det sociale aspekt, når vi mødes på arkivet.
Læs mere om arbejdsområder

Kontakt