Generalforsamling
Der er afholdt Generalforsamling den 12. marts 2024 – se nedenstående referat for nærmere oplysninger.