VELUX FONDEN


Lokalhistorisk Arkiv i Sønderborg søger flere hænder efter modtagelse af donationer til digitalisering af arkivalierne.

Lokalhistorisk arkiv har modtaget en del af en donation, som Velux fonden donerer som støtte til ældres aktiviteter i lokalhistoriske arkiver. Formålet er at indsamle, registrere, bevare og formidle dansk lokalhistorie og gøre denne tilgængelig og interessant for unge og ældre i lokalsamfundet.
Donationen til arkivet er givet til indkøb af EDB udstyr til digitalisering af arkivets arkivalier.

 
VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedr. aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2018 uddelte VELUX FONDEN 263 millioner kr.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.
Ud over donationen til indkøb af EDB udstyr har Arbejdernes Landsbank støttet arkivet ved at donorer møbler som banken fik i overskud ved flytningen fra Jernbanegade til Møllebakken og ved lukning af filialen i Havnbjerg.
Donationerne vil gøre det muligt for arkivet at digitalisere flere af arkivalierne og derved gøre dem tilgængelige for alle på arkivernes hjemmeside Arkiv.dk


Arkivet har i flere år arbejdet på at digitalisere beholdningen af fotos, film og lydoptagelser. Nu er tiden og muligheden kommet for at få skannet den meget store mængde at papirarkivalier, som arkivet ligger inde med. Herefter vil de kunne gøres tilgængelige for alle på Arkiv.dk.

Arbejdet i arkivet udføres i dag af 14 frivillige som mødes to gange om ugen for at arbejde med at indsamle, registrere og formidle arkivalierne. Efter donationerne er der skabt mulighed for, at der kan være flere hænder til at deltage i arbejdet. Er du interesseret i at arbejde med lokalhistorien så mød op og få en snak for at se, om det kunne være noget for dig. Åbningstiden er mandag fra ni til tolv og onsdag fra fjorten til sytten.