Vedr. flytning til kasernen

Som det vil være bekendt fra avisen, bliver kasernen fremtidigt hjemsted for arkivet på Asylvej.
Kommunen har fået mulighed for at renovere hele kasernebygningen til højre for portvagten, så den kan bruges som foreningshus for rigtig mange af kommunens foreninger.

Renoveringen vil blive meget omfattende og først være tilendebragt ved juletid 2021.

Vi er derfor blevet enige med kommunen om først at flytte arkivet på Asylvej, når renoveringen er afsluttet.

Når restriktionerne for kulturinstitutioner (biblioteket, arkiver m.m.) ophæves, vil arkivet derfor igen kunne benyttes på Asylvej hele resten af 2021.