Afleveringer

Lokalhistoriske arkiver spiller en vigtig rolle for bevarelsen af vor umiddelbare historie.

Alle, der ligger inde med materiale om Sønderborg og Dybbøl området, er meget velkomne til at aflevere det på arkivet.

Det vil blive opbevaret under betryggende forhold.

Dersom giveren ønsker det, kan materialet klausuleres, så det først er alment tilgængeligt efter en årrække. På samme måde kan fremvisning på internet og Arkiv.dk vælges til/fra.