Historie

Arkivet for Sønderborg og Dybbøl fik sine første lokaler i Reimersskolen i 1981. Men da havde arkivet været under forberedelse i nogen tid sammen med det arbejde, der foregik med at etablere et arkiv i Ulkebøl. Arkivet i Ulkebøl fik sine lokaler i 1977.

En fælles arkivforening dannedes ved en stiftende generalforsamling på sønderborghus i 1979.

Efter nogle år på Reimersskolen flyttede arkivet i 1987 til det flot nyrenoverede hus Kirkegade 8.

Arkivet voksede og i 2005 kunne arkivet for Sønderborg og Dybbøl så flyttet til de nuværende, større lokaler Asylvej 1, hvor der siden 1870 havde været børnehave.

Dækningsområde

De fire kirkesogne Dybbøl, Ulkebøl, Christians og Sankt Marie.
Arkivet er delt i to områder :
  Ulkebøl sogn varetages af Ulkebøl Arkiv
  Dybbøl, Christians og Sankt Marie sogne varetages af Sønderborg Arkiv