Arbejdsområder 

Lokalhistorisk formidling

har startet en ny gruppe med formålet at gennemgå alle tidligere lokalhistoriske artikler, der igennem de sidste 35 år er skrevet til foreningens medlemsblad ”Arkivnyt”.
Opgaven består i at ajourføre artiklerne med billedmaterialer m.m. til vores hjemmeside. Billederne der anvendes til artiklerne redigeres før ibrugtagning.

Gruppen arbejder også med nye lokalhistoriske artikler som anvendes i foreningens medlemsblad ”Arkivnyt” samt til brug for vores hjemmeside.

Kundeservice

besvarer alle former for forespørgsler fra personer og institutioner samt modtager afleveringer og vejleder arkivets gæster. Forespørgsler kan også forekomme over E-mail, alm. Post og Telefon.

Registrering, skanning og pakning til bevaring. Vi har delt arbejdet op efter arkivalie-type, det har den fordel at medarbejderen kan specialisere sig og uddanne sig her til.

Arkivfond indeholder dokumenter, protokoller og personlige, ejendomspapirer m.m. – alt scannes og registreres.

Emnesamlinger, aviser og udklip

Registreringen af samlingen er ny startet, og her mangler vi hjælp til elektronisk klip og registrering fra JydskeVestkysten og Sønderborg Ugeavis. Alle ældre papirklip skannes og registrere.

Billeder

Positive billeder sorteres, scannes og registreres som enkelte billede eller gallerier. Negativer og dias scannes og registreres efter samme mode som positive.

Stort materiale

Her er der flere forskellige registreringstyper såsom billeder, fotos, tegninger, kort og plakater, men hvor størrelsen er over A4-formet. Disse registreringstyper skannes eller fotograferes samt registreres.

Bøger, artikler og slægts materialer.

Hvor artikler og slægtsmateriale skannes og registreres.

Udover at materialet skannes og registreres, skal alt materialer pakkes til bevaring med syrefrit materialer. Herudover vil der forekomme andet forfalden arkivarbejde

IT

PC’er, skanner og printer er vores arbejdsredskaber og det er en stor opgave med indkøb af nyt materiel(hardware), opstilling af samme samt og opsætning af pc’en med systemer(software). Det kræver at medhjælperen arbejderen har kendskab og kan samarbejde mht. til løsning af opgaven.

Vi efterspørger løbende frivillige til bl.a. arbejdsopgaverne:

Billedregistrering, arkivalieregistrering, scanning, indtastninger

Skulle noget af ovenstående have vagt din interesse, så kom ind og få en snak om at blive frivillig<