Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg.

Historie :

Foreningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling d. 13. marts 1979 på Sønderborghus.
Foreningen fik navnet Lokalhistorisk Arkivforening for Sønderborg, og foreningens første formand blev Agner Sandhøj Andersen, som havde været en af de første til arbejde med ideen om et lokalarkiv.

På generalforsamlingen i 1984 ændredes foreningens navn til Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg.
Nævneændringen skulle præcisere, hvilke områder forskellige områder de to arkiver dækkede.
Arkivforeningen repræsenterede medlemmerne og deres støtte til arkivdriften gennem kontingentet, ligesom medlemsarrangementer blev varetaget af foreningen.
Samtidigt var der en bestyrelse for arkivernes drift.

Efterhånden voksede de to bestyrelsers interesseområde sammen, ligesom der blev et større personsammenfald mellem de to bestyrelser, så i 2012-2013 slog man de to bestyrelser sammen til en.

Foreningens formål

At vække og nære interessen for egnens historie.
Gøres ved udgivelse af historisk litteratur og bladet ”Arkiv-Nyt”, arrangere udflugter, foredrag og udstillinger for medlemmerne.

Medlemskab

Bliv medlem og deltag i udflugter, foredrag og andre aktiviteter i løbet af året og få tilsendt blad “ArkivNyt” der udkommer to gange om året. Du kan vælge om det sendes med E-mail eller post.

Kontingent 175 kr. årlig.

Bliv medlem af foreningen ved henvendelse på et af arkiverne eller mail til sonderborgarkiv@gmail.com

Indsamling og registrering og bevaring af kulturarven

Foretages på et af de 2 Arkiver som er placeret hhv :
Sønderborg Lokalhistoriske arkiv, Asylvej 1, Sønderborg.
Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv, midlertidigt lukket  ULA