Forespørgsler

Vi besvarer forespørgsler via e-mail, brev eller telefonisk. Du kan se vores
kontaktdata her*.
Det er en fordel at sende skriftlige forespørgsler, så er du sikker på, at der
ikke er vigtig information, der går tabt eller misforstås. Gælder det f.eks.
slægtshistoriske henvendelser eller fremfinding af protokoller vil navne,
steder og årstal være værdifulde for besvarelsen. Forespørgsler besvares
normalt inden for en uge alt efter opgavens kompleksitet.

Besvarelsen foregår ud fra arkivets egne samlinger. Arkivets medarbejdere
har ofte kendskab til søgeredskaber og kilder, der er interne i arkivet og
kan bidrage til løsningen af et spørgsmål. Nogle kilder har offentligheden
ikke adgang til, medens arkivet kan give de oplysninger, der er tilgængelige
i form af uddrag.
Ved besvarelsen skal arkivet tage hensyn til de gældende regler indenfor
Arkivloven, Persondatalovgivningen og Ophavsretsloven.

Søgeresultatet bliver vist som en liste, hvor man ved at klikke på den enkelte
post kan få yderligere information. Den enkelte post forekommer som et
bogstav efterfulgt af et tal:

Arkivalier (dokumenter) er registreret med forbogstav A

Fotos er registeret med forbogstav B, S, N og D

Fotoalbum er registreret med forbogstav F

Kort er registreret med forbogstav