Efterlysning!
Gamle adressebøger ønskes – kan leveres på arkivet.
Se  Åbningstider/adresse

Postkort til salg
Vi har modtaget en del “nye” postkort fra det gamle
Sønderborg – kom ned og se om det har din interesse.

Vedr. flytning til kasernen

Som det vil være bekendt fra avisen, bliver kasernen fremtidigt hjemsted for arkivet på Asylvej.
Kommunen har fået mulighed for at renovere hele kasernebygningen til højre for portvagten, så den kan bruges som foreningshus for rigtig mange af kommunens foreninger.

Renoveringen vil blive meget omfattende og først være tilendebragt Maj 2022.
De nye lokaler vil først åbne for publikum 12.09.2022

Vi er derfor blevet enige med kommunen om først at flytte arkivet på Asylvej, når renoveringen er afsluttet.